Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Α. ΘΕΩΡΙΑ:
Ανάλογα με τη δομή


Απλή: Είναι η πρόταση που αποτελείται μόνο από τους κύριους όρους της:
  •  υποκείμενο + αμετάβατο ρήμα.
  •  υποκείμενο + μεταβατικό ρ. μονόπτωτο + αντικείμενο.
  •  υποκείμενο + μεταβατικό ρ. δίπτωτο + αντικείμενο α΄ +  αντικείμενο β΄. 
  •  υποκείμενο + συνδετικό ρήμα + κατηγορούμενο του υποκειμένου.
  •  υποκείμενο +  ρήμα + αντικείμενο + κατηγορούμενο του αντικειμένου.


Επαυξημένη: Είναι η πρόταση που εκτός από τους κύριους όρους της έχει και προσδιορισμούς.Ελλειπτική: Είναι η πρόταση που της λείπουν ένας ή περισσότεροι κύριοι όροι.


Σύνθετη: Είναι η πρόταση που έχει περισσότερους από έναν κύριους όρους. 
Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ:


1 σχόλιο: