Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Ν. Ε. ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

1. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
 Χρήσιμα στοιχεία για τη δημιουργία επιτυχημένης παραγράφου μπορείτε να βρείτε πατώντας

εδώ. 

 2. ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Με τις συνδετικές ή διαρθρωτικές λέξεις δηλώνεται:
1. Προσθήκη: συμπληρωματικά, ακόμη, επίσης, επιπρόσθετα, επιπλέον, ή, και, παράλληλα, 
                                αφ’ενός…αφ’ ετέρου, εξάλλου, κατά πρώτο λόγο…κτλ.  
2. Αίτιο - Αποτέλεσμα: γιατί, διότι, επειδή ,αφού, εξαιτίας, που, γι’ αυτό το λόγο, 
                                το φαινόμενο οφείλεται, καθώς, μια που, λόγος είναι κτλ.
3. Αντίθεση – Εναντίωση: αλλά, όμως, ενώ, αντίθετα, ωστόσο, απεναντίας, κι όμως,
                                 πέρα απ’ αυτά όμως, μολονότι, παρά το γεγονός ότι…κτλ  
4. Χρονική σειρά - Ακολουθία νοημάτων: όταν, αφού, καθώς, αρχικά, μόλις, σήμερα, τέλος,  πριν από, στον αιώνα μας, ύστερα, τώρα, μέχρι κτλ.  
5. Προϋπόθεση: με την προϋπόθεση, αν, εκτός αν, εφ’ όσον κτλ.  
6. Επεξήγηση: δηλαδή, ειδικότερα, με άλλα λόγια ,συγκεκριμένα κτλ.
7. Έμφαση: μάλιστα, θα ήθελα να τονίσω ότι, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, αξίζει να επισημανθεί ότι,  επιτακτική η ανάγκη να,  προπάντων, το σημαντικότερο είναι κτλ.
8. Παράδειγμα: π.χ., λ. χ., για παράδειγμα... 
9. Απαρίθμηση επιχειρημάτων: πρώτο ... δεύτερο... κατ΄αρχήν, τελικά, το επόμενο...
10. Διάρθρωση κειμένου: το άρθρο χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο...
11. Συμπέρασμα - Ανακεφαλαίωση: τελικά, άρα, επιλογικά, συμπερασματικά, συνεπώς, επομένως, ανακεφαλαιώνοντας, συνοψίζοντας τα παραπάνω κτλ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τις συνδετικές λέξεις στο παρακάτω κείμενο και να βρείτε τι δηλώνει η κάθε μία από αυτές. Προσπαθείστε μόνοι σας, προτού διαβάσετε την απάντηση,  που βρίσκεται μετά την εικόνα με το βιβλίο.


Η ΒΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ … ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι περισσότεροι άνθρωποι μιας κοινωνίας, επειδή διαφέρουν στο χαρακτήρα τους,  έχουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και έκφρασης. Άλλοι με τη συμπεριφορά τους ωφελούν αλλά άλλοι βλάπτουν τους συνανθρώπους τους. Ανάμεσα στις απαράδεκτες ανθρώπινες συμπεριφορές πρέπει να επισημάνουμε την πιο επικίνδυνη που είναι η ανθρώπινη επιθετικότητα.  
Η ανθρώπινη επιθετικότητα μπορεί να εμφανίζεται σε διάφορες περιπτώσεις της ζωής μας. Αρχικά μπορεί να εντοπιστεί μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ακόμη τη συναντάμε σε γήπεδα και αθλητικούς χώρους. Επίσης υπάρχει σε διαδηλώσεις. Τελευταία εμφανίζεται μέσα στο ίδιο το σχολείο όπως για παράδειγμα το bullying, δηλαδή ο σχολικός εκφοβισμός, ο οποίος δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, αλλά στις μέρες μας έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.
Το bullying μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Αρχικά ξεκινάει ως λεκτικός εκφοβισμός, όπως για παράδειγμα η κοροϊδία ενός μαθητή για την εθνικότητα ή τα σωματικά του ελαττώματα. Στη συνέχεια διαδίδει διάφορες φήμες οι οποίες είναι ψεύτικες με στόχο να προσβάλουν ένα άτομο. Αργότερα μπορεί να εξελιχθεί σε σωματική βία με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Τέλος μπορεί να καταλήξει σε εκφοβισμό μέσα από το διαδίκτυο.
Για το φαινόμενο έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες στατιστικές μελέτες. Σύμφωνα με αυτές τα αγόρια χρησιμοποιούν περισσότερο τη σωματική βία, ενώ η λεκτική βία είναι πιο συχνή ανάμεσα στα κορίτσια. Αν συμβαίνουν κάποια από τα παραπάνω με μεγάλη συχνότητα, μπορούμε εύκολα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι χρειάζεται να ληφθούν δραστικά μέτρα.

(Διασκευασμένο κείμενο από το διαδίκτυο.)

Η ΒΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ … ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι περισσότεροι άνθρωποι μιας κοινωνίας, επειδή [g1] διαφέρουν στο χαρακτήρα τους,  έχουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Άλλοι με τη συμπεριφορά τους ωφελούν αλλά [g2] άλλοι βλάπτουν τους συνανθρώπους τους. Ανάμεσα στις απαράδεκτες ανθρώπινες συμπεριφορές πρέπει να επισημάνουμε [g3] την πιο επικίνδυνη που είναι η ανθρώπινη επιθετικότητα.  
Η ανθρώπινη επιθετικότητα [g4] μπορεί να εμφανίζεται σε διάφορες περιπτώσεις της ζωής μας. Αρχικά μπορεί να εντοπιστεί μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ακόμη[g5]  τη συναντάμε σε γήπεδα και αθλητικούς χώρους. Επίσης [g6] υπάρχει σε διαδηλώσεις. Τελευταία[g7]  εμφανίζεται μέσα στο ίδιο το σχολείο όπως για παράδειγμα [g8] το bullying, δηλαδή ο σχολικός εκφοβισμός, ο οποίος δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, αλλά[g9]  στις μέρες μας έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.
Το bullying μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Αρχικά[g10]  ξεκινάει ως λεκτικός εκφοβισμός, όπως για παράδειγμα [g11] η κοροϊδία ενός μαθητή για την εθνικότητα ή[g12]  τα σωματικά του ελαττώματα. Στη συνέχεια [g13] διαδίδει διάφορες φήμες οι οποίες είναι ψεύτικες με στόχο να προσβάλουν ένα άτομο. Αργότερα[g14]  μπορεί να εξελιχθεί σε σωματική βία με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Τέλος[g15]  μπορεί να καταλήξει σε εκφοβισμό μέσα από το διαδίκτυο.
Για το φαινόμενο έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες στατιστικές μελέτες. Σύμφωνα με αυτές τα αγόρια χρησιμοποιούν περισσότερο τη σωματική βία, ενώ[g16]  η λεκτική βία είναι πιο συχνή ανάμεσα στα κορίτσια. Αν[g17]  συμβαίνουν κάποια από τα παραπάνω με μεγάλη συχνότητα, μπορούμε εύκολα να βγάλουμε το συμπέρασμα [g18] ότι χρειάζεται να ληφθούν δραστικά μέτρα.
(Διασκευασμένο κείμενο από το διαδίκτυο.) [g1]Αίτιο - αποτέλεσμα

 [g2]αντίθεση

 [g3]έμφαση

 [g4]ίδια λέξη με προηγούμενη παράγραφο

 [g5]προσθήκη

 [g6]προσθήκη

 [g7]προσθήκη – χρονική σχέση

 [g8]παράδειγμα

 [g9]αντίθεση

 [g10]χρονική σχέση

 [g11]παράδειγμα

 [g12]προσθήκη

 [g13]χρονική σχέση

 [g14]χρονική σχέση

 [g15]χρονική σχέση - προσθήκη

 [g16]αντίθεση

 [g17]προϋπόθεση

 [g18]συμπέρασμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου