Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Ν. Ε. ΓΛΩΣΣΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α. Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – ΡΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 • Ο μαθητής διαβάζει το βιβλίο.
 • Η μητέρα ανοίγει την πόρτα.
 • Ο Κώστας βάφει τον τοίχο.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
 • Ο μαθητής είναι εργατικός.
 • Ο Κώστας έγινε γιατρός.
 • Ο παππούς έζησε ευτυχισμένος.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – ΡΗΜΑ ΑΜΕΤΑΒΑΤΟ
 • Η γάτα κοιμάται.
 • Η γιαγιά ξεκουράζεται.
 • Η Μαρία εργάζεται.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ  ΡΗΜ. – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ + ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
 • Ο λαός εξέλεξε τον Αντώνη δήμαρχο.
 • Το υπουργείο διόρισε την Ελένη δασκάλα.
 • Η ομάδα έκανε τον Πέτρο αρχηγό.
 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΠΤΩΤΟ ΡΗΜΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 + ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2
 • Η Μαρία έδωσε του πατέρα νερό.
 • Ο Χρήστος προσέφερε στη Δήμητρα λουλούδια.
 • Η μητέρα χάρισε στην Άννα το δαχτυλίδι.


Β. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ως προς τα
συστατικά:

ΑΠΛΗ

Ο μαθητής διαβάζει το βιβλίο.

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ

Διαβάζει.

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ

Ο καλός μαθητής διαβάζει το βιβλίο.

(ΣΥΝΘΕΤΗ)

Ο Κώστας και η Μαρία διαβάζουν το βιβλίο.

Ως προς τη
σημασία:


ΑΠΟΦΑΝΤΙΚΕΣ

Ο μαθητής διαβάζει το βιβλίο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάζει ο μαθητής  το βιβλίο;

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΕΣ

Νίκο, διάβασε αμέσως το βιβλίο.

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΙΚΕΣ

Διάβασε σε μία ώρα το βιβλίο!


Ως προς την ποιότητα:


ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΕΣ

Ο μαθητής διαβάζει το βιβλίο.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

Ο μαθητής δεν διαβάζει το βιβλίο.


Ως προς τη σχέση τους με άλλες:


ΚΥΡΙΕΣ

Ο μαθητής διαβάζει το βιβλίο ...

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ

... επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον


Γ. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ

Για να κάνετε εξάσκηση στο Υποκείμενο, στο Κατηγορούμενο και στα Συνδετικά Ρήματα πατήστε


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου