Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ


Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ


Β. ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Γ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α΄ ΚΛΙΣΗΣ

    Δ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β΄ ΚΛΙΣΗΣ

     Ε. ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΙΜΙ

    ΣΤ. ΕΠΙΘΕΤΑ Β΄ ΚΛΙΣΗΣ


    1 σχόλιο: