Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΠΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 • Να δημιουργήσετε στο timerime ή στο excel μια χρονογραμμή και να τοποθετήσετε επάνω σε αυτήν τη Μυκηναϊκή και την Ομηρική ή Γεωμετρική εποχή.  Πάνω  στη Γεωμετρική εποχή να τοποθετήσετε δύο πλαίσια, ένα για την Ιλιάδα και ένα για την Οδύσσεια.
 •  Να γράψετε τα ονόματα των δύο επών του Ομήρου σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά δημιουργίας τους. 
 • Να προσθέσετε σε κάθε έπος τον αριθμό στίχων από τον οποίο αποτελείται. Συμβουλευτείτε και το βιβλίο της Οδύσσειας της Α΄ Γυμνασίου.
 • Σημειώστε σε κάθε πλαίσιο τον τρόπο αρίθμησης των αντίστοιχων ραψωδιών. 
 •  Γνωρίζετε κάποιο έπος της παγκόσμιας λογοτεχνίας αρχαιότερο από τα έπη του Ομήρου;

Β. ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
 •  Να δημιουργήσετε έναν πίνακα με δύο στήλες και τρεις σειρές. (εισαγωγή --> πίνακας ...) 
 • Στην πρώτη στήλη να βάλετε ως τίτλο «12ος αι. π.Χ.» και στην άλλη «8ος αι. π.Χ».
 • Να ταξινομήσετε το παρακάτω υλικό στην κατάλληλη στήλη και να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.
1.   Συνήθειες γνωστές στην εποχή του Ομήρου αλλά όχι στον μυκηναϊκό άνθρωπο.
2. Αντιλήψεις γνωστές στην εποχή του Ομήρου αλλά όχι στον μυκηναϊκό άνθρωπο.
3.     Θεσμοί γνωστοί στην εποχή του Ομήρου αλλά όχι στον μυκηναϊκό άνθρωπο.
4.  Υλικά που χρησιμοποιούν γνωστά στην εποχή του Ομήρου αλλά όχι στον μυκηναϊκό άνθρωπο.
5.      Βασικά γεγονότα όπως ο Τρωικός πόλεμος και οι ήρωες βπου πήραν μέρος σε αυτόν.
6.      Φανταστικά – εξωπραγματικά στοιχεία.

 • Σε ποια στήλη ταιριάζει ο χαρακτηρισμός ΙΣΤΟΡΙΑ και σε ποια στήλη ο χαρακτηρισμός ΠΟΙΗΣΗ; Να γράψετε τον κάθε  χαρακτηρισμό στην  αντίστοιχη στήλη. 
 • Ποιο από το παραπάνω υλικό μας δίνει ιστορικές πληροφορίες για τη Μυκηναϊκή εποχή και ποιο προσφέρεται για τέρψη των ακροατών των επών του Ομήρου;
 •  Ποια από τα παραπάνω στοιχεία θα ονομάζατε ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΥΣ
 • Πιστεύετε ότι τα έπη του Ομήρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιστορικές πηγές στο σύνολό τους; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.

Γ. ΘΕΜΑ,  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΑΣ

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:


ΘΕΜΑ:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:ΔΟΜΗ:

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΟΝ:
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ:
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ:


Δ. ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η «ΜΗΝΙΣ» ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ;
·         1.
·         2.
·         3.


Ε. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΛΙΑΔΑΣ – ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

ΙΛΙΑΔΑ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΣΤ. ΧΑΡΤΗΣ 1.

Να παρατηρήσετε στον χάρτη 1, σελ. 11 του βιβλίου σας τους Αχαιούς, τους Τρώες και τους συμμάχους τους. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για την ένταση της σύγκρουσης ανάμεσά τους;

Ζ. ΧΑΡΤΗΣ 3.

Να παρατηρήσετε στον χάρτη 3, σελ. 16 του βιβλίου σας την αναπαράσταση της Τροίας. Τι παρατηρείτε αν τη συγκρίνετε με την πόλη των Μυκηνών;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου